Bij mediation ga je samen met de mediator en degene waarmee je een conflict hebt aan tafel zitten om een oplossing te vinden voor het probleem. Vaak wordt gedacht dat mediation een vorm van relatietherapie is. Echter, het in stand houden van de bestaande relatie is niet het hoofddoel van mediation. Het doel is juist dat partijen op een nette en goede manier uit elkaar kunnen gaan.  Een van de basisprincipes van mediation is dat partijen zelf de regie in handen houden over hun conflict. De mediator is actief tijdens de gesprekken, maar is terughoudender dan bijvoorbeeld een advocaat. Mediation is gericht op een win-win uitkomst. Alle wensen en belangen worden namelijk besproken. Bij een gerechtelijke procedure is er daarentegen altijd een verliezer. Dat is bij mediation niet het geval. De mediator is neutraal en onpartijdig en is opgeleid om blocking issues te kunnen vinden. Zo worden inhoudelijke en emotionele aspecten van elkaar onderscheiden. Bovendien wordt middels mediation een relatie op een zorgvuldige wijze beëindigd.