Hebben jullie een conflict en willen jullie dit samen oplossen? Dan is mediation de beste manier om het probleem op te lossen. De mediator helpt jullie om er samen uit te komen en zorgt ervoor dat alle partijen kunnen vertellen wat ze dwars zit, naar elkaar luisteren en elkaar (weer) vertrouwen. 

Mediation kan bij vrijwel alle soorten conflicten worden toegepast. Het kan gaan om dreigende conflicten, maar ook om situaties die inmiddels uit de hand zijn gelopen. Een belangrijke voorwaarde voor mediation is dat alle partijen zich dienen in te spannen om het probleem op te lossen. 

Kijk verder op de website voor informatie over mediation en mijn werkwijze. 

Als belanghebbenden houden jullie zelf de regie over het conflict. Het is immers jullie probleem waar jullie samen een oplossing voor dienen te vinden. Als mediator zorg ik ervoor dat de bijeenkomsten op een juiste manier verlopen, maar houden jullie de controle over het conflict.

Tijdens de bijeenkomsten worden ieders zorgen, wensen, belangen en behoeften besproken. Het gaat om jullie beide en niet slechts een van de partijen. 

Daar jullie samen tot een oplossing komen past deze oplossing goed bij jullie. Ik zal jullie als mediator nooit (kunnen en mogen) vertellen wat de beste oplossing is. Omdat jullie samen tot deze oplossing zijn gekomen, is het vaak ook blijvend. Hetgeen belangrijk is, omdat partijen toch vaak ook in de toekomst nog contacten moeten onderhouden met elkaar.

Bij een gerechtelijke procedure dienen beide partijen een advocaat in te schakelen. Er is altijd een verliezer en een winnaar. Bij mediation is dat nooit het geval. Omdat alle wensen en behoeften worden besproken en afgewogen zijn alle partijen uiteindelijk winnaars.

Uit onderzoek is gebleken dat de meeste conflicten na 3 tot 5 bijeenkomsten zijn opgelost. Daarmee is mediation sneller dan een gerechtelijke procedure.

Mediation is goedkoper dan een gerechtelijke procedure. De tarieven zijn immers lager dan de kosten bij een advocaat of gerechtelijke procedure en er zijn minder contactmomenten met de mediator dan met een advocaat waardoor de kosten ook lager zijn.