Arabuluculuk

Arabuluculuk

Arabuluculuk nedir?

Arabuluculuk bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuğun en önemli özellikleri; ihtiyari, bağlıyıcı olmayan ve tarafların çıkarlarını gözeten bir prosedür olmasıdır. Taraflar, arabuluculuk sürecini ilk toplantının ardından diledikleri herhangi bir anda sonlandırabilirler.

Bu süreç içerisinde taraflara herhangi bir karar dayatılamayacağı gibi, taraflar müzakereler sonucunda bir anlaşmaya varıp varmamaya da serbestçe karar verebilirler. Gizlilik prensibi dolayısıyla taraflar, bu süreç içerisinde gündeme gelen çözüm seçeneklerinin bu süreç haricinde hiç bir etkisinin olmayacağının güvencesi altındadırlar.

Mediation

Arabulucu ne yapar?

Arabulucunun görevi, müzakereler sonucunda bir anlaşmaya varabilmek için taraflara yardım etmektir. Hakemlerden farklı olarak arabulucu bir karar mercii değildir. Etkin işleyen bir arabuluculuk sürecinde arabulucu, sadece taraflara iletişim ve müzakerelerde aracılık eder. Diğer bazı arabuluculuk süreçlerinde ise arabulucu ayrıca uyuşmazlığa ilişkin bağlayıcı olmayan bir değerlendirme de hazırlayabilir.

Uyuşmazlığı çözme isteği

Hiç bir taraf arabuluculuğa katılmak için zorlanamaz. Bu tarafların kendi isteğine bağlıdır. Arabulucu her görüşmeden önce tarafların özgür iradesini kontrol eder. Ancak taraflar buna rağmen bir çözüm bulmak için çaba göstermesi gerekir. Arabulucu bu süreci denetlemekten sorumludur. Aksi takdirde görüsmeler sonlandirabilir.

Conflicten