Mediation

Mediation

Wat is mediation?

Bij mediation proberen twee partijen met hulp van een mediator tot een oplossing te komen. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding of een arbeidsgeschil. Het gaat bij het vinden van de oplossing niet om wie er juridisch gelijk heeft.

Alle soorten conflicten zijn geschikt voor mediation. Mediation lukt echter alleen als alle partijen de wens hebben om er samen uit te komen.

Mediation

Wat doet de mediator?

Wanneer je een conflict hebt en je komt er samen niet uit, kun je een mediator inschakelen. De mediator zorgt ervoor dat je naar elkaar luistert, dat alle wensen en belangen worden besproken en dat je samen tot een oplossing komt.

De mediator is een neutrale partij en heeft geen belang bij de uitkomst. Alle partijen krijgen evenveel gelegenheid om zijn of haar kant van het verhaal te vertellen. Gedurende het hele proces staan de belangen van alle partijen centraal.

De wil om het op te lossen

Deelname aan mediation is vrijwillig. De mediator gaat dit vooraf aan de sessies altijd na. Dat wil echter niet zeggen dat partijen achterover kunnen leunen. Sterker nog, er wordt van alle partijen verwacht dat zij zich inspannen om tot een oplossing te komen. De mediator is verantwoordelijk voor de begeleiding van dit proces.

Conflicten